Pregàries

6.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
8.pdf
1.pdf
7.pdf
5.pdf
Reflexio de Nadal amb 8 figuretes del pessebre.pdf
9 Pregaria Senyor dona m llum per Nadal.pdf
Pregària de sant Esteve.pdf