En aquest web trobareu materials per la catequesi familiar.

Són materials adreçats als pares per ajudar-los en la formació religiosa dels seus fills/es.

Esperem que us siguin útils!