En aquest web trobareu materials per la catequesi familiar. 

Són materials adreçats als pares per ajudar-los en la formació religiosa dels seus fills/es. 

Esperem que us siguin útils!